2019-01-14

Humanity reaches the bottom.

During several tens of thousands of years of the genre’s history, we have led to the perception of hiding our own nature behind the facade of great words and declarations. How is it that we do not choose good and choose evil? How is it that we willingly declare good and we do evil? How it happens, the more beautiful, buzzing, stronger words we use, we go the opposite way.

What does it mean to be human?


Ludzkość sięga dna.

W trakcie kilkudziesięciu tysięcy lat historii gatunku doprowadziliśmy do perfektcji ukrywanie własnej natury za fasadą wielkich słów, deklaracji. Jak to się dzieje, że nie wybieramy dobra, a wybieramy zło? Jak to się dzieje, że chętnie deklarujemy dobro, a czynimy zło? Jak to się dzieje, że im piękniejszych, szumniejszych, mocniejszych słów używamy działaniami idziemy w przeciwną stronę.

Co znaczy być człowiekiem?

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: