Chemia sobie…

… ciurka powoli. Ciurkać będzie całą noc i całe jutro.