podpisanie umowy

Looking for a dream job takes two weeks. I am about to sign a contract today. In total, I participated in 4 recruitment processes but more out of curiosity than a willingness to work there. I knew from the beginning that I would choose it if they wanted to. I was talking on Thursday at 9:30 and on Friday morning they already called me, they want me.

I’m starting on March 15. And on Monday, to the spa for a small treatment and then a month of rest.

What about you?


Poszukiwanie wymarzonej pracy zajmuje dwa tygodnie. Właśnie dziś jadę podpisać umowę. W sumie uczestniczyłam w 4 procesach rekrutacyjnych jednak bardziej z ciekawości niż z chęci podjęcia tam pracy. Wiedziałam od początku, że wybiorę to, jeśli mnie zechcą. Na rozmowie byłam w czwartek o 9:30 a w piątek z rana już dzwonili, że mnie chcą.

15 marca zaczynam. A w poniedziałek do szpitala na mały zabieg a potem miesiąc wypoczynku.

Co u Was?

rozmowa kwalifikacyjna

There was a lot going on a lot yesterday. I am sending CV for every interesting advertisement. Not only in my city.

Yesterday’s conversation took 2 hours and I did not even notice. It was very cool. They are supposed to speak at the beginning of February. We’ll see.


Wczoraj dużo się działo, oj dużo. Wysyłam cv na każde interesujące ogłoszenie. Nie tylko w moim mieście.

Rozmowa wczorajsza zajęła 2h, a nawet się nie spostrzegłam. Było bardzo fajnie. Na początku lutego mają się odezwać. Zobaczymy.

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: