Friday, 23.11.2018

Kawa za kawą. Zadanie za zadaniem. Ktoś podrzucił mi banana, dobre chociaż to. Na działanie aciprexu trzeba będzie poczekać jeszcze kilka dni, jednak jest nadzieja. Będzie lepiej.

Dziś mija 28 dzień z 30 wyzwania na płaski brzuch. Efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania. 15 minut dziennie, bez bólu i płaczu, bez diety. Magia.Coffee for coffee. The task for the task. Someone tossed me a banana, good though. We will have to wait a few days for the Aciphex to work, but there is hope. Will be better.

Today marks the 28th day of 30 challenges on a flat stomach. The effect goes beyond my wildest expectations. 15 minutes a day, no pain or crying, no diet. Magic.

Zakupiłam…/ I bought…

… sobie aplikację z jogą. Trzeci dzień dzielnie ćwiczę razem z trenerką. Wczoraj wieczorem zakwasy zaczęły mnie tak boleć, że chyba wezmę jakiegoś procha. 15 minut dziennie, ciekawe ile wytrzymam. Cel jest szczytny: płaski brzuch. Zawsze o takim marzyłam.

Appka nazywa się yoga-go. Fajnie przygotowane filmiki i plan treningowy. Fajnie, ponieważ trenerka istruuje również co do oddechu. Wdech wydech itd… ja jako rasowa blondynka często mam z tym problem. Jak nikt mi nie podpowiada zapominam oddychać ;). Ostatni raz próbowałam podejść do tematu w 2012 roku z 6 weidera o czym pisałam Wam tutaj. Wytrzymałam wtedy 12 dni.

A co u Was poza jesienią?


…. a yoga app. I practice the third day together with the trainer. Yesterday evening sores started to hurt so much that I think I would take some pills. 15 minutes a day, I wonder how much I can withstand. The goal is noble: a flat stomach. I’ve always dreamed about that.

App is called yoga-go. Nice prepared videos and training plan. Nice, because the trainer also creates breath. Inhale, exhale, etc. … as a racial blonde, I often have a problem with it. If nobody tells me I forget to breathe ;). Last time I tried to approach the topic in 2012 from the 6th weider about what I wrote to you here. I stayed then for 12 days.

And what about you except in the fall?

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: