***

niby nie a jednak pakuję się powolutku porządkuję sprawy szafy szuflady coraz dalej będąc coraz bliżej jestem jeszcze chwilka chwil kilka kind of not and yet I’m packing slowly digest the cases wardrobes drawer still being I am getting more and less just a moment few moments