14-10.2018, w lutym…

W lutym tego roku spotkałam Kolumbię po raz pierwszy. Miesiąc później przyjechał do mnie. Zapytał mnie wtedy co o nim myślę. W kilku żołnierskich słowach powiedziałam, że myślę, że jest psychopatą, co najmniej socjopatą.

Dzisiaj zupełnie przypadkiem siadłam w knajpce, która jest również księgarnią. Usiadłam obok półki na której stała książka o krzykliwym tytule „Otoczeni przez psychopatów”. Otwarłam na pierwszej stronie.

Ja pierdolę, niezła jestem.

W dodatku przez te kilka miesięcy kiedy miał nadzieję, że jak się upiję to nie wiem co robię to wyciagnie ze mnie jakiś bolesne tajemnice. Takie, które później będzie mógł użyć przeciwko mnie. I używał, mając nadzieję, że faktycznie nie pamiętam po kilku drinkach. Tyle że to mu nie skutkowało zgodnie z oczekiwaniem… Nie były to ani tajemnice, ani bolesne.

A ja? Ja wciąż uparcie sądziłam, że moje podejrzenia są na wyrost, że to nie może być prawda, że to się nie dzieje naprawdę.

Zwłaszcza kiedy „koleżanki” komentując zdjęcia mówiły na jakiego ciepłego faceta wygląda, jak wiele radości w sobie ma. Ja wtedy myślałam, kurde coś ze mną nie tak. Ona zbyt cyniczna, aby kochać. Ona widzi wszędzie zło. Ona znajduje pretekst, aby porzucić zanim zostanie porzucona.

Wracając do książki, pierwsza strona wbiła mnie w fotel.

To już nawet nie ja pierdolę. To ożesz kurwa.Macie czasem takie uczucie, że coś pomyśleliście odkrywczego, a potem się okazuje, że ktoś na ten temat napisał książkę?


In February this year, I met Colombia for the first time. A month later he came to me. He asked me then what I think about him. In a few soldier’s words, I said that I think he is a psychopath, at least a sociopath.

Today, quite by accident, I sat in a pub, which is also a bookstore. I sat next to the shelf on which there was a book about the flashy title „Surrounded by psychopaths”. I opened on the first page.

I’m fuckin ‚, I’m not bad.

In addition, for those few months when he hoped that if I get drunk, I do not know what I’m doing, he’ll get some painful secrets out of me. The one that he will later be able to use against me. And he used it, hoping that I actually do not remember after a few drinks. Only that it did not work as expected … They were neither secrets nor painful.

And I? I still stubbornly thought that my suspicions were exaggerated, that it could not be true that it did not really happen.

Especially when „friends” commenting on the pictures said what warm guy looks like, how much fun he has in himself. I was thinking then, damn something wrong with me. She is too cynical to love. She sees evil everywhere. She finds an excuse to abandon her before she is abandoned.

Returning to the book, the first page drove me into the chair.

It’s not even me fucking anymore. It’s fucking. Do you sometimes have a feeling that you’ve thought of something innovative, and then it turns out that someone wrote this book on this team?

pamiętam… / remember…

smak
dotyk dłoni

ciepło ust
krople potu na skroni

rytm serca bicia
słowa szeptane

skrycie


taste
and the touch of a hand

heat of the mouth
drops of sweat on the temples

the rhythm of the heart beating
whispered words

secretly

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: