Conference.

Good to be here.

11-09.2018, jutrzejsza…

…wizyta u pani hematolog zdecyduje o kilku rzeczach. Przede wszystkim o tym, czy po raz kolejny będę musiała odłożyć swoje życie na później. W tym studia, ucieczka do Indii, pracę, romanse. Jeśli okaże się, że kontynuujemy fazę drugą chłoniaka OUN i to w sposób, którego obawiam się najmocniej, to Ojciec będzie potrzebował mnie bardziej. Ja będę potrzebowała jego bardziej. Niepewność jest taka… jakby to ująć… niepewna.


…visit to Father’s haematologist will decide on a few things. First of all, whether I will have to postpone my life for later. Including studies, escape to India, work, romance. If it turns out that we are continuing the phase of the next lymphoma of the CNS and in a way that I am afraid of the worst, then the Father will need me more. I will need him more. Uncertainty is like … how to say it … uncertain.

Photo by Amornthep Srina on Pexels.com

Hurricane…

… niestety Wszechświat nadal nie jest wspierający w zapominaniu. Gdyby nie było wbudowane w kokpit wyrwałabym radio i wyrzuciła za okno.

Schowałam się za monitorem, a łzy kap… kap…


… unfortunately, the Universe is still not supportive in forgetting. If it were not built into the cockpit, I would rip out the radio and threw it out the window. 

I hid behind the monitor, and the tears … flow.

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: