2019-02-15

In a moment I’m going to remove the bandages. I can not wait. No, not for effect. And only for the possibility of refreshment. Ears under the bandages are burning. I think I had a fever tonight. I woke up around two o’clock, I changed my sweatshirt to the fresh one and fortunately, I fell asleep again.


Za chwilę jadę na zdjęcie opatrunku. Nie mogę się doczekać. Nie, nie dla efektu. A tylko dla możliwości ochłody. Uszy pod bandażami płoną. Dziś w nocy chyba miałam gorączkę. Obudziłam się po drugiej, przebrałam przepoconą koszulkę i na szczęście zasnęłam ponownie.

podpisanie umowy

Looking for a dream job takes two weeks. I am about to sign a contract today. In total, I participated in 4 recruitment processes but more out of curiosity than a willingness to work there. I knew from the beginning that I would choose it if they wanted to. I was talking on Thursday at 9:30 and on Friday morning they already called me, they want me.

I’m starting on March 15. And on Monday, to the spa for a small treatment and then a month of rest.

What about you?


Poszukiwanie wymarzonej pracy zajmuje dwa tygodnie. Właśnie dziś jadę podpisać umowę. W sumie uczestniczyłam w 4 procesach rekrutacyjnych jednak bardziej z ciekawości niż z chęci podjęcia tam pracy. Wiedziałam od początku, że wybiorę to, jeśli mnie zechcą. Na rozmowie byłam w czwartek o 9:30 a w piątek z rana już dzwonili, że mnie chcą.

15 marca zaczynam. A w poniedziałek do szpitala na mały zabieg a potem miesiąc wypoczynku.

Co u Was?

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: