Jeśliś jest prawdą…

Autorem wiersza jest MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA Je­śliś jest praw­dą, przyjdź do mnie bez słówi weź w Twe ręce wszyst­ko co dać mogę,lecz je­śliś snem jest po­środ in­nych snów,och! to sa­mot­ną puść mnie w dal­szą dro­gę. Czy wiesz, co zna­czy być jak bia­ły bez,któ­ry ku słoń­cu wy­prę­ża się cały,i tak już za nic nie chcieć wię­cej łez? –Patrz…

***

niby nie a jednak pakuję się powolutku porządkuję sprawy szafy szuflady coraz dalej będąc coraz bliżej jestem jeszcze chwilka chwil kilka kind of not and yet I’m packing slowly digest the cases wardrobes drawer still being I am getting more and less just a moment few moments

***

a kiedy już będziesz na samym dnie w czeluści czarnej tam spotkasz mnie tam dom mój i świat tam przynależę tego chcę to znam when you will be at the bottom in the black pit there you will meet me there my home and the world I belong there I want it I know it

***

oddycham ogień gaśnie spokojnie na plecach czuję twoje dłonie ostatni dotyk pożegnanie cichy szept breathe the fire dies calmly your hands on my back last touch goodbye quiet whisper

Rocznica… / Anniversary…

nie jednego westchnienia nie oddam spojrzenia wstecz myśli jednej sekundy też nie dość łez no one sigh I will not give back look back one thought one second too no enough tears

przybrana srebrną linią łańcuszka rozgrzana migotaniem kamienia kreślę palcem po krzywiźnie dotykam delikatnie istoty istnienia spętana srebrną nicią wspomnienia adorned silver line of chain heated up with the flickering stone I draw my finger on the curvature I touch gently the essence the existence fettered by silver thread of memory

pamiętam… / remember…

smak dotyk dłoni ciepło ust krople potu na skroni rytm serca bicia słowa szeptane skrycie taste and the touch of a hand heat of the mouth drops of sweat on the temples the rhythm of the heart beating whispered words secretly