Jeśliś jest prawdą…

Autorem wiersza jest MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA

Je­śliś jest praw­dą, przyjdź do mnie bez słów
i weź w Twe ręce wszyst­ko co dać mogę,
lecz je­śliś snem jest po­środ in­nych snów,
och! to sa­mot­ną puść mnie w dal­szą dro­gę.

Czy wiesz, co zna­czy być jak bia­ły bez,
któ­ry ku słoń­cu wy­prę­ża się cały,
i tak już za nic nie chcieć wię­cej łez? –
Patrz na me oczy – one już pła­ka­ły.

Photo by Engin Akyurt on Pexels.com

***

niby nie
a jednak
pakuję się
powolutku

porządkuję
sprawy
szafy
szuflady

coraz dalej będąc
coraz bliżej jestem

jeszcze chwilka
chwil kilka


kind of not
and yet
I’m packing
slowly

digest the
cases
wardrobes
drawer

still being
I am getting more and less

just a moment
few moments

***

a kiedy już
będziesz na samym dnie
w czeluści czarnej

tam spotkasz
mnie
tam dom mój i świat
tam przynależę
tego chcę

to znam


when
you will be at the bottom
in the black pit

there you will meet
me
there my home and the world
I belong there
I want it

I know it

***

oddycham
ogień gaśnie
spokojnie

na plecach czuję
twoje dłonie

ostatni dotyk
pożegnanie
cichy szept


breathe
the fire dies
calmly

your hands
on my back

last touch
goodbye
quiet whisper

Rocznica… / Anniversary…

nie
jednego westchnienia
nie oddam

spojrzenia
wstecz

myśli jednej
sekundy też
nie

dość łez


no
one sigh
I will not give back

look
back

one thought
one second too
no

enough tears

przybrana
srebrną linią
łańcuszka

rozgrzana migotaniem kamienia
kreślę palcem po krzywiźnie

dotykam delikatnie
istoty
istnienia

spętana
srebrną nicią
wspomnienia


adorned
silver line
of chain

heated up with the flickering stone
I draw my finger on the curvature

I touch gently
the essence
the existence

fettered
by silver thread
of memory

pamiętam… / remember…

smak
dotyk dłoni

ciepło ust
krople potu na skroni

rytm serca bicia
słowa szeptane

skrycie


taste
and the touch of a hand

heat of the mouth
drops of sweat on the temples

the rhythm of the heart beating
whispered words

secretly

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: