Posiedziałyśmy / We sat

on

… wczoraj do północy na tarasie. Głównie filozofując, zastanawiając się nad naszym miejsce we wszechświecie. O tym jak zdecydowaliśmy się nazywać zjawiska, przedmioty, prawdzie zdecydowanie nieobiektywnej i emocjach. Dobrze dobrany team. Zaprzyjaźniłyśmy się na poprzednich studiach. Jedna wykładała, dwie się stawiały, jedna pilnie uczyła. Ta ostatnia, to nie ja, o nie! Dobrze spotkać kogoś, kto dorównuje Ci intelektualnie i z kim możesz troszeczkę abstrahować nie bojąc się, że weźmie coś do siebie. I gdyby nie to, że przy czwartym winie złamał się korkociąg posiedziałybyśmy pewnie jeszcze dłużej.


… on the terrace yesterday until midnight. Mainly philosophising, pondering our place in the universe. About how we decided to call phenomena, objects, pro-choice decisions and emotions. A well-chosen team. We became friends on previous studies. One lectured, two stood, one taught very hard. The last one is not me, oh no! It’s good to meet someone who is equal to you intellectually and with whom you can get a little abstract without being afraid that she will take something personally. Moreover, if it were not for the fact that the fourth wine broke the corkscrew, we would probably stay longer.

7 Comments Add yours

 1. bfcb says:

  Ach ten brak zmysłu praktycznego… Żeby coś tak trywialnego jak brak korkociągu powstrzymało dobrze rozwijające się spotkanie!

  1. eulalia87 says:

   przeważył raczej dzień roboczy następnego poranka niż korkociąg, dziewczyny sobie ze śrubokrętem i młotkiem świetnie poradziły 😉

   1. bfcb says:

    Aaa, czyli słowa nieco zamaskowały rzeczywistość 😉

   2. eulalia87 says:

    Barwniej below ten wersji 😉

   3. bfcb says:

    😉 cokolwiek to znaczy

   4. eulalia87 says:

    Cholerny telefon ;), below=było 😉
    Barwniej było w tej wersji

   5. bfcb says:

    Eee, zdaje mi się, że zdecydowanie barwniejszy byłby opis otwierania kolejnych buteleczek śrubokrętem 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s