Przez kilka minut…

on

… myślałam o tym, że blogowanie dla mnie się skończyło. Pokusa skasowania bloga była bardzo silna. Zastanowię się jeszcze.

3 Comments Add yours

  1. Caffe says:

    Ja też miałam krótsze lub dłuższe przerwy. To tak jak w życiu, człowiek bywa różnie aktywny. Czasem się wycisza. Nie kasuj.

  2. Hebius says:

    Jeśli nie musisz nie kasuj. Zawsze można wrócić po przerwie.

  3. racjajestnajmojsza says:

    Nie kasuj. Jeśli już chcesz odejść, po prostu nie pisz. Zostaw dla potomnych. Nie bądź jak Memlo. Zniknęła nagle. Bądź jak Roman. Po prostu się pożegnał.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s