Śniło mi się…

… dzisiaj, że wypadły mi wszystkie zęby. Podobno to nie dobrze, podobno na chorobą i/lub śmierć i podobno na pusty dom.